xe gray f15 bánh trước ba đao

13.500.000 

khung gray f15

phuộc carbon

bánh trc 3 đao nhôm

ghidong det

đĩa random : legend.attact,ota,marriner,ske

xích hạt đậu

SO SÁNH