khung fixed gear GAPONE

2.550.000 

khung phuộc thép

size 53

 

SO SÁNH
Danh mục: ,