vành carbon fixed gear 50mm Clincher Wheelset

7.500.000 

Sản phẩm: Sợi Carbon Bánh Xe
Vành xe: 50mm
Các đầu mối: Trước 20H Sau 24H
Trục: Mang Các Đầu Mối

SO SÁNH