xích xe izumi

950.000 

THƯƠNG HIỆU: IZUMI

LIÊN KẾT: 1/2*1/8 * 100L

NJS IZUMI-V liên kết: 1/2*1/8 * 106L

Dây chuyền cho đĩa đơn tốc độ.

NJS IZUMI-V:

SO SÁNH
Danh mục: ,